Základní škola

Základní škola je dvoutřídní. Spojené zařízení základní škola a mateřská škola napomáhá k bezproblémovému přechodu dětí z mateřské do základní školy.

Účastníme se projektu Šablony pro ZŠ a MŠ Olšany reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001040.

Účastníme se Školního projektu Evropské unie OVOCEA ZELENINA DO ŠKOL a MLÉKO DO ŠKOL.

Naše škola je členem sítě škol zabývající se ekologickou výchovou MRKEV.

Každoročně se účastníme těchto celonárepublikových projektů:

Ukliďme Česko  http://www.UklidmeCesko.cz/event/14354/

Jaro ožívá http://www.springalive.net/cs-cz

Čtení pomáhá http://www.ctenipomaha.cz/