Základní škola

Základní škola je dvoutřídní. Spojené zařízení ZŠ a MŠ napomáhá k bezproblémovému přechodu dětí z MŠ do ZŠ.

Účastníme se projektu Šablony pro ZŠ a MŠ Olšany reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001040.

Účastníme se projektu: Děti se radují, dospělí o ně pečují a rodiče klidně pracují Reg. č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008119

Účastníme se Školního projektu Evropské unie OVOCEA ZELENINA DO ŠKOL a MLÉKO DO ŠKOL.

Naše škola je členem sítě škol zabývající se ekologickou výchovou MRKEV.

Každoročně se účastníme těchto celonárepublikových projektů:

Ukliďme Česko  http://www.UklidmeCesko.cz/event/14354/

Jaro ožívá http://www.springalive.net/cs-cz

Čtení pomáhá http://www.ctenipomaha.cz/