Úvodní stránka

Základní škola a mateřská škola Olšany

Základní škola je dvoutřídní. V I. třídě je spojen 1. a 2. ročník, ve II. třídě jsou spojeny 3., 4. a 5. ročník. II. třída se dělí na vyučování ČJ, AJ a M na skupiny.

Mateřská škola je jednotřídní a je součástí ZŠ Olšany, nachází se v budově obecního úřadu.

Školní jídelna se nachází také v budově obecního úřadu.

Součástí školy je i školní družina, která je v budově ZŠ.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SE KONÁ VE ČTVRTEK 10. KVĚTNA 2018. V RANNÍCH HODINÁCH OD 10.00 DO 11.00 HOD, ODPOLEDNE OD 16.00 DO 17.00 HOD.  Nezapomeňtě s sebou rodný list dítěte.   
Základní škola je dvoutřídní. Spojené zařízení základní škola a mateřská škola napomáhá k bezproblémovému přechodu dětí z mateřské do základní školy.
Školní družina zajišťuje výchovně vzdělávací práci pro žáky celé školy.
Školní jídelna je součástí ZŠ Olšany. Je umístěna v budově obecního úřadu.
Komunitní škola, z.s. je spolek, který poskytuje zájmové a vzdělávací aktivity všem lidem v obci a v blízkém okolí.
ZŠ -  583 247 111   •   774 319 464 .........             MŠ -  583 247 110   •   737 129 897 ........              ŠJ -   588 881 991