open sidenav

Odhlašování stravy

Procvičování pro žáky

MŠ omlouvání dětí

ZŠ omlouvání dětí

Pro strávníky

NOVINKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Pro komunikaci s jídelnou používejte nové telefonní číslo

Přehled cen stravného ZŠ a MŠ Olšany 2023/2024

Děti MŠ (dle věku)

*(ranní svačina, oběd, odpolední svačina, celková cena)

MŠ 3-6 let (celý den)         *13,-…...22,-…….11,-……... 46,-

MŠ 3-6 let (do oběda)       *13,-…….22,-………………...…35,-

MŠ 7 let (celý den)            *13,-…….31,-…….11,-…......55,-  

MŠ 7 let (do oběda)           *13,- ..….31,-…………...…....44,-  

 

Děti přípravné třídy (dle věku)

*(svačina, oběd, celková cena)

6 let (jen oběd)                 .........………………..……………22,-

6 let (se svačinou)           *20,-…………..22,-………….…42,-

7 let (jen oběd)                .........……………….………….....31,-

7 let (se svačinou)           *20,-…………..31,-…………....51,-

 

Děti ZŠ dle věku

*(svačina, oběd, celková cena)

ZŠ 7-10 let (jen oběd)         ...........……………….…………31,-

ZŠ 7-10 let (se svačinou)    *20,-……..31,-….…...……...51,-

ZŠ 11-14 let (jen oběd)       .........……………..……..…….35,-

ZŠ 11-14 let (se svačinou)  *20,-………35,-….……..……55,-

Těšíme se na vzájemnou spolupráci, Kateřina Smrčková (vedoucí školní jídelny),

Irena Sittová (kuchařka)

Provoz jídelny

Provozní doba: 6:00 – 14:30

 

Přihlášení k odebírání stravy

Každý strávník je závazně přihlášen k odběru stravy na základě vyplněné přihlášky. Pokud se rozhodne kdykoli během školního roku přerušit odebírání stravy, je povinnen tuto informaci sdělit vedoucí školní jídelny.

Děti mají nárok na dotovanou stravu vždy jen první den nemoci, na další dny je musí zákonný zástupce odhlásit. Stravu pro nemocné dítě je možné vyzvednout do přinesených jídlonosičů v době od 11:00 – 11:30 hodin. K tomuto účelu jsou určeny prostory u zadního vchodu do stravovny (budova MŠ).

Přeplatky na stravném se vrací na konci školního roku.

Strávníci, kteří neuhradí platbu do výše uvedeného data, budou do uhrazení dluhu vyloučeni ze stravování, resp. bude u dětí MŠ dán podnět k rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání, a to v souladu s § 35 odst. 1 d) zákona 561/2004 Sb. 

Hotovostní platba

Úhrada stravného v hotovosti se provádí u vedoucí školní jídelny, termín bude vždy zveřejněn.

Vlastní organizace stravování

Výdej svačin v MŠ:  

  • 1. oddělení 8:30 – 9:00, 14:00 – 14:25
  • 2. oddělení  9:00 – 9:30, 14:25 – 14:45

Výdej oběda v MŠ: 

  • 1. oddělení 11:30 - 12:00
  • 2. oddělení 12:00 – 12:30

Pitný režim dětí v MŠ je zajištěn po celý den.

Stravování pro ZŠ:

obědy a svačiny se převáží v gastronádobách, poté je jídlo vydáváno v prostorách jídelny ZŠ