open sidenav

Odhlašování stravy

Procvičování pro žáky

MŠ omlouvání dětí

ZŠ omlouvání dětí

NOVINKY:

DEN REGIONU sobota 18.5. 2024   všem moc děkujeme za účast!!!    K+P

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve středu 22.5. 2024 v 10:00 se Sovičky zúčastní výchovného koncertu dětí ZUŠ ve škole v Olšanech.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plánované akce Soviček do konce června:

 • Vystoupení na dnu regionu v Bohdíkově (sobota 18.5.) proběhlo
 • Divadlo Šumperk, celá MŠ + MŠ Písařov (20.5.) proběhlo
 • Focení tříd (Libor Šíp, cena 1ks/25Kč) (21.5.) proběhlo
 • Vystoupení ZUŠ v ZŠ Olšany (29.5.) pozor změna termínu na 22.5.
 • Mateřinková olympiáda Zábřeh (30.5.)
 • den rodiny v ZŠ, akce pro děti a rodiče (6.6.)
 • Malá technická univerzita - stavitel města (edukační program v MŠ na rozvoj technických a logických dovedností) (12.6.)
 • výlet Olomouc, Sovičky - ZOO, Koťátka - Krokodýlek (20.6.)
 • zakončení školního roku a posezení s rodiči (koupaliště Ruda 21.6.?)
 • výlet Hranice (prezentace složek IZS) (26.6.)
 • výlet Velké Losiny (červen?)

     a další průběžně doplňujeme

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TŘÍDA SOVIČKY

Učitelky: Kateřina Smrčková a Patricia Winklerová

 

 

Režim dne třídy:

ráno od 6:30 – 7:15 a odpoledne od 15:00 – 16:00 budou děti spojeny ve třídě Koťátek 

6:30 - 8:00 volné hry dětí (popřípadě individuální práce s dětmi - průprava řeči, diagnostika…..)

8:00 – 12:00 povinné předškolní vzdělávání (děti 6leté), při absenci dítěte v MŠ, doplní rodiče do omluvného listu v MŠ důvod nepřítomnosti

8:00 – 8:30 ranní cvičení, pohybové hry (zaměřeno např. na lokomoční dovednosti, hrubou motoriku, koordinaci pohybu, dýchací a relaxační cviky….)

8:30 – 9:00 řízená činnost pedagogem (např. rozvoj jemné motoriky, sluchové a hudební vnímání, logogymnastika, paměťové a logické hry….)

9:00 – 9:20 hygiena, ranní svačina

9:20 – 10:00 řízená činnost pedagogem (např. předmatematická a prostorová představivost, rozvoj jazykových dovedností, grafomotorika, didaktické hry….)

10:00 – 12:00 pobyt venku (např. chůze nerovným terénem, běh, venkovní hry, environmentální a dopravní výchova…)

12:00 – 12:30 hygiena, oběd    (12:30-12:50 odchod dětí po obědě)

12:30 – 14:00 zklidnění na lehátku (poslech pohádky, relaxační hudby), odpočinek

nebo (6leté děti) odchod do kroužku v ZŠ

14:00 – 14:45 hygiena, klidové hry, odpolední svačina

14:45 – 16:00 volné hry dětí (od 15:00 ve třídě Koťátek)

 

KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

(pro děti 6 leté z MŠ a děti přípravné třídy)

 

ROBOHERNA - Petra Divišová - pondělí

VESELÉ PÍSKÁNÍ, ZDRAVÉ DÝCHÁNÍ - Šárka Wítisková - úterý

VÝTVARNÉ ČINNOSTI - ROZVOJ JEMNÉ MOTORIKY  - Eva Staroveská - středa, 1x za 14 dní

HRAVÁ ANGLIČTINA - Kateřina Smrčková - čtvrtek