open sidenav

Odhlašování stravy

Procvičování pro žáky

MŠ omlouvání dětí

ZŠ omlouvání dětí

Bezhotovostní platby

Při bezhotovostní platbě používejte vždy variabilní symbol dítěte a správný specifický symbol. Je to nezbytné pro správné přiřazení platby.

Informace k bezhotovostním platbám

Každý žák má přidělen svůj variabilní symbol pro celou školní docházku v naší škole. Variabilní symboly mají žáci nalepy v notýscích.

Pro různé druhy plateb existují různé specifické symboly. Pro každou platbu vje potřeba vygenerovat nový SS. Návod pod tabulkou.

Pokud si nejste jisti správností SS nebo VS, napište do zprávy pro příjemce: co platíte, za koho a za jaké období (např. Novák P, obědy leden).

Specifický symbol pro platbu

Platba za Specifický symbol
oběd 3202001
úplatu v MŠ 3202002
úplatu ve ŠD 3202003
plavání 3202004
vstupné na akce školy 3202005
příspěvek na pracovní sešity a pomůcky 3202006
lyžařský kurz 3202007
příspěvek na materiál do keramiky 3202008

3202001– 3=označení měsíce (březen), 2020=označení roku, 01=označení druhu platby (např. obědy)

Číslo účtu: 187781600/5500

 

 

 

Placení kroužků, které organizuje Komunitní škola Olšany, z.s.

  • na jiný účet: 349760002/5500, VS zůstává stále stejný, bez SS