open sidenav

Odhlašování stravy

Procvičování pro žáky

MŠ omlouvání dětí

ZŠ omlouvání dětí

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Základní škola a mateřská škola Olšany, okres Šumperk, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky www.skola-olsany.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku www.skola-olsany.cz.

STAV SOULADU

Tato webová stránka je částečně v souladu s normou ČSN EN 301 549 V2 1.2 z důvodu prvků nesouladu uvedených níže.

NEPŘÍSTUPNÝ OBSA

Níže uvedený obsah není přístupný:

  • některé dokumenty ve formátu PDF jsou naskenované obrázky a neobsahují strojově zpracovaný text
  • některé informace nabízíme v podobě stažitelných dokumentů (PDF, DOC-DOCX, XLS-XLSX), a to především z důvodu jejich velkého rozsahu či nedostupnosti dokumentů v jiné podobě. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer nebo Acrobat Reader
  • jako doplňující informace mohou být ve stránkách umístěny galerie fotografií

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti Toto prohlášení bylo vypracováno dne 2. 9. 2019. Prohlášení o přístupnosti odpovídá vzoru prohlášení o přístupnosti uvedené v metodickém pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb. vydaného v srpnu 2019 ministerstvem vnitra. Zpětná vazba a kontaktní údaje Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazování této stránky, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu můžete zasílat na adresu reditel@skola-olsany.cz Kontakt na správce webu Základní škola a mateřská škola Olšany, okres Šumperk

Olšany 64, 789 62, okres Šumperk Tel. +420 774 319 464 E-mail: reditel@skola-olsany.cz Postupy pro prosazování práva V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte: Ministerstvo vnitra Odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3 140 21 PRAHA 4 e-mail: pristupnost@mvcr.cz