open sidenav

Odhlašování stravy

Procvičování pro žáky

MŠ omlouvání dětí

ZŠ omlouvání dětí

I. Oddělení Koťátka

Protože od Vás všech nemáme emaily, rády bychom Vás informovaly, že můžete sledovat na facebooku skupinku Koťátka Olšany.

Budeme sem s Vaším souhlasem nahrávat aktuální fotografie a videa.

Skupinka bude uzavřená pouze pro rodiče našich Koťátek.

Skupinku si na facebooku vyhledejte a přidejte se do přátel.

Prosím, potvrďte zda souhlasíte, stačí nahlásit p.uč. odpověď

ANO – NE.

 

Děkujeme za spolupráci M+L

Organizace ve třídě Koťátek

 • V době od 6.30 do 7:15 a od 15:00 do 16:00 hod. budou obě třídy spojovány.
 • Mateřská škola je otevřena od 6.30 hodin ráno do 16.00 hodin odpoledne. Děti obědvají do 12:00, po obědě tedy odcházejí nejpozději do 12:20. Vzhledem ke klidnému odchodu z MŠ si děti vyzvedávejte nejpozději do 15:45.
 • Z důvodu obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR je potřeba, aby byly fotografie na stránkách školy zaheslované.Přihlašovací údaje najdete na nástěnce v chodbě.
 • V rámci zkvalitnění našich služeb jsme se rozhodli využít stávající poštovní schránky na vchodových dveřích I. Oddělení (koťátek), jako místa, kde můžete vkládat Vaše dotazy, připomínky, návrhy, prosby, ale také pochvaly a poděkování.

Kdo bude chtít a my za to budeme velmi rády, může svůj dotaz vložit jmenovitě, aby tak mohlo dojít k individuálnímu řešení.

Prosíme o využití lístků umístěných v šatnách obou oddělení, které jsou označeny razítkem školy. U Soviček jsou tyto listy na topení pod nástěnkou.

 • Prosíme rodiče o 2 balíky papírových kapesníků vždy na jedno pololetí.
 • ÚPLATU MATEŘSKÉ ŠKOLY MUSÍ BÝT UHRAZENA NEJPOZDĚJI DO 15. DNE V KALENDÁŘNÍM MĚSÍCI a to buď na účet školy s číslem: 187 781 600/5500 nebo hotově vedoucí MŠ p. Bačikové.

U plateb používejte specifické symboly k jejich snadnějšímu rozlišení.

09 - měsíc

2022 - rok

02 - specifikace platby, v tomto případě úplata MŠ

 

 • K platbám úplaty je možné využít i trvalého příkazu, je však nutné jej nastavit BEZ letních prázdnin (července a srpna).
 • STRAVA viz. https://skola-olsany.cz/stranky/skolni-jidelna

VEŠKERÉ PLATBY PROVÁDĚJTE VČAS, V PŘÍPADĚ JEJICH NEUHRAZENÍ, NEBUDE DÍTĚ PŘIJATO DO MŠ!!!

 • Omlouvání dětí z MŠ provádějte na t.č. 583 247 110,772 729 934.
 • Pro komunikaci s pedagogy můžete využít pevné linky: 583 247 110, nebo osobního telefonního čísla, který prosím využívejte pouze v pracovních dnech nebo neodkladných záležitostech

+420 739 365 575 – p. Bačiková

Vítáme Vás v novém školním roce a těšíme se na spolupráci

Michaela Bačiková Gerka

Lucie Minářová

UPOZORŃUJEME NA ZMĚNU VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Celodenní docházka 420 Kč/ 1 měsíc 

Polodenní docházka 280 Kč/ 1 měsíc 

Docházka ,,dalšího dítěte“ 280 Kč/ 1 měsíc 

Omezení, přerušení provozu - celodenní docházka 21 Kč/1 den  

Omezení, přerušení provozu - polodenní docházka 14 Kč/ 1 den 

„Udržovací poplatek“ 140 Kč/1 měsíc 

EU Výše úplaty totožná s výší úplaty v bodech předcházejících

více viz. https://skola-olsany.cz/files/upload/20-smernice-uplataMS2017-22_1.pdf

Organizace ve třídě Koťátek

 • Mateřská škola je otevřena od 6.30 hodin ráno do 16.00 hodin odpoledne. Děti obědvají do 12:00, po obědě tedy odcházejí nejpozději do 12:20. Vzhledem ke klidnému odchodu z MŠ si děti vyzvedávejte nejpozději do 15:45.
 • Z důvodu obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR je potřeba, aby byly fotografie na stránkách školy zaheslované.
 • V rámci zkvalitnění našich služeb jsme se rozhodli využít stávající poštovní schránky na vchodových dveřích I. Oddělení (koťátek), jako místa, kde můžete vkládat Vaše dotazy, připomínky, návrhy, prosby, ale také pochvaly a poděkování.

Kdo bude chtít a my za to budeme velmi rády, může svůj dotaz vložit jmenovitě, aby tak mohlo dojít k individuálnímu řešení.

Prosíme o využití lístků umístěných v šatnách obou oddělení, které jsou označeny razítkem školy. U Soviček jsou tyto listy na topení pod nástěnkou.

 • Prosíme rodiče o balík papírových kapesníků vždy na jedno pololetí.
 • ÚPLATU MATEŘSKÉ ŠKOLY MUSÍ BÝT UHRAZENA NEJPOZDĚJI DO 15. DNE V KALENDÁŘNÍM MĚSÍCI a to buď na účet školy s číslem: 187 781 600/5500 nebo hotově vedoucí MŠ p. Bačikové.

Každé dítě má svůj variabilní symbol, který se používá při veškerých platbách a je vyvěšen na nástěnce MŠ. U specifického symbolu se vždy mění první dvě čísla a to na měsíc na, který se strava platí, např. září SS: 09202202, říjen 10202202.

09 - měsíc

2022 - rok

02 - specifikace platby, v tomto případě úplata MŠ

 

 • Mateřská škola je otevřena od 6.30 hodin ráno do 16.00 hodin odpoledne. Děti obědvají do 12:00, po obědě tedy odcházejí nejpozději do 12:20. Vzhledem ke klidnému odchodu z MŠ si děti vyzvedávejte nejpozději do 15:45.
 • Z důvodu obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR je potřeba, aby byly fotografie na stránkách školy zaheslované.
 • V rámci zkvalitnění našich služeb jsme se rozhodli využít stávající poštovní schránky na vchodových dveřích I. Oddělení (koťátek), jako místa, kde můžete vkládat Vaše dotazy, připomínky, návrhy, prosby, ale také pochvaly a poděkování.

Kdo bude chtít a my za to budeme velmi rády, může svůj dotaz vložit jmenovitě, aby tak mohlo dojít k individuálnímu řešení.

Prosíme o využití lístků umístěných v šatnách obou oddělení, které jsou označeny razítkem školy. U Soviček jsou tyto listy na topení pod nástěnkou.

 • Prosíme rodiče o balík papírových kapesníků vždy na jedno pololetí.
 • ÚPLATU MATEŘSKÉ ŠKOLY MUSÍ BÝT UHRAZENA NEJPOZDĚJI DO 15. DNE V KALENDÁŘNÍM MĚSÍCI a to buď na účet školy s číslem: 187 781 600/5500 nebo hotově vedoucí MŠ p. Bačikové.

Každé dítě má svůj variabilní symbol, který se používá při veškerých platbách a je vyvěšen na nástěnce MŠ. U specifického symbolu se vždy mění první dvě čísla a to na měsíc na, který se strava platí, např. září SS: 09202202, říjen 10202202.

09 - měsíc

2022 - rok

02 - specifikace platby, v tomto případě úplata MŠ