open sidenav

Odhlašování stravy

Procvičování pro žáky

MŠ omlouvání dětí

ZŠ omlouvání dětí

Školní jídelna

Školní jídelna je součástí ZŠ Olšany. V budově obecního úřadu se nachází kuchyň a výdejna stravy pro MŠ.  Výdejna stravy pro ZŠ se nachází přímo v budově základní školy.

Telefon vedoucí ŠJ:

Telefon kuchyň:

Provoz školní jídelny zajišťují dvě pracovnice. O pestrost jídelníčku se společnými silami starají kuchařka Irena Sittová a vedoucí stravovny Kateřina Smrčková. Výdej stravy v ZŠ má na starost další pracovnice - Martina Janků

Jídelníček je pravidelně doplňován o nové druhy jídel, které splňují ty nejnáročnější požadavky na stravování dětí.

Podle vyhlášky č. 107/2005 musí každá školní jídelna dodržovat plnění tzv. spotřebního koše. Jedná se o porovnání doporučených dávek vybraných skupin potravin, oproti jejich skutečné spotřebě ve školní jídelně.

Spotřební koš je soustava 10 skupin základních potravin, jejichž denní doporučená dávka ke spotřebě by měla pokrýt doporučenou dávku živin pro jednotlivá odebraná jídla a určenou skupinu strávníků.

Zdravá, pestrá a chutná strava je jednou z priorit naší školní jídelny. Začali jsme realizovat postupné změny jídelníčku. Snažíme se, aby byl pestrý, chutný, zdravý a nápaditý. Stále více zařazujeme neobvyklé potraviny ( jáhly, pohanka, kuskus, bulgur, červená čočka apod.). Oběd bez ovoce nebo zeleniny dnes už na jídelníčku nenajdete. Zeleninové saláty připravujeme z čerstvých druhů zeleniny nebo hotové sterilované.

Ke svačinkám dostávají děti kromě různých druhů celozrnného pečiva také ovesné a jiné celozrnné kaše, zeleninové a ovocné saláty. Do jídelníčku jsou zařazovány zeleninové a luštěninové pomazánky, ryby, ovocné saláty. Mléčné výrobky (sýry, jogurty, tvaroh) jsou zastoupeny pravidelně v týdenním jídelníčku. Do jídelníčku jsou zařazovány různé druhy masa – drůbeží, hovězí, vepřové, králičí, rybí. Zařazovány jsou také luštěniny jako hrách, fazole nebo čočka. Další přílohy – rýže, brambory, těstoviny a knedlíky. Všechny suroviny jsou pečlivě sledovány v tzv. spotřebním koši.

Pitný režim v MŠ je zajištěn po celý den. Děti mají na výběr ovocný čaj, bylinkové čaje, vodu, ovocné sirupy, džusy. Mléko je zařazováno k pokrmům, ke kterým se hodí. 

Děti jsou s novými jídly seznamovány postupně, nikdy nejsou do nových pokrmů nuceni.

Jídelní lístek

Jídelní lístek je zveřejněn na internetových stránkách školy skola-olsany.cz, ve školní jídelně a na nástěnkách mateřské a základní školy.

Jídelní lístek může být změněn v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci.

Alergeny

Označení alergenů je oficiálně stanoveno na 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem.

Odvolání na legislativu:
EU- 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21
ČR- Vyhláška 113/2005 Sb.

Co jsou alergeny v potravinách?
Alergeny jsou přirozeně vyskytující se látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému, která může vyústit až k anafylaktickému šoku. V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují negativně – jako alergeny a jsou napadány imunologickou obranou organismu.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám ohlídat. Jídelna má pouze funkci informační. Přítomnost alergenu v pokrmu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označující alergen.

Školní jídelna nemůže zajišťovat dietní stravování, protože personál kuchyně nemá vzdělání  v oboru dietní kuchař. Strávníkům je umožněno nosit si dietní stravu připravenou doma (lednice a mikrovlnka v jídelně), pokud k tomu vydá doporučení odborný lékař.