open sidenav

Odhlašování stravy

Procvičování pro žáky

MŠ omlouvání dětí

ZŠ omlouvání dětí

Informace pro rodiče

INFORMACE PRO RODIČE PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Nabídka MŠ

Provoz MŠ: 
6:30- 16:00 hod.

Vyzvedávání dětí: 

 1. před obědem 11:30 (na zazvonění)
 2. po obědě 12:00-12:20 - Koťátka, 12:30-12:50 - Sovičky (na čip)
 3. odpoledne 14:45-15:55 (na čip)
 4. po předchozí domluvě kdykoliv během dne

Na základě ,, Rámcového programu pro předškolní vzdělávání“ je pro děti v MŠ sestaven vlastní vzdělávací program s názvem ,,Naši skřítci“. Třídní vzdělávací program obsahuje 5 oblastí. Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět, které vycházejí z místních podmínek, možností, věku a zájmu dětí i rodičů.

Soustřeďujeme se zde zejména na volné hry a činností dětí, cílenou práci vedenou učitelkou, spolupráci s rodinou – úspěšné je jen společné působení. Vzdělávací program vám na požádání zapůjčíme.

Doplňkové aktivity MŠ:

V celoročním plánu jsou zastoupeny kulturní akce, plavecká výuka, lyžařský výcvik, vystoupení na Vítání občánků a na Dni regionu, besídky u příležitosti Vánoc a Dne matek, výlety, přespaní ve školce pro předškoláky spojené s pasováním na školáky, fotografování, vycházky do okolí obce, školní výlet, účast na Dni Země...

Pracovníci MŠ:

Pedagogičtí:

Ředitelka školy:

 • Mgr. Jana Kuchtíková

ZŘ pro MŠ a předškolní vzdělávání:

 • Michaela Bačiková Gerka 

Učitelky:

 • Lucie Minářová
 • Kateřina Smrčková
 • Patrície Winklerová

Provozní:

Vedoucí školní jídelny:

 • Kateřina Smrčková

Kuchařka:

 • Irena Sittová

Uklízečka:

 • Iveta Hrdličková

Informace k platbám, řádu školní jídelny, plánované uzavření mateřské školy a další organizační záležitosti dostali všichni rodiče v tištěné verzi a je také k nahlédnutí na nástěnce mateřské školy. 

Prázdniny ve školním roce 2023/2024

Prázdniny MŠ uzavřena
podzimní otevřeno 1 oddělení
vánoční  
pololetní otevřeno 1 oddělení
jarní otevřeno 1 oddělení
velikonoční otevřeno 1 oddělení
letní