open sidenav

Odhlašování stravy

Procvičování pro žáky

MŠ omlouvání dětí

ZŠ omlouvání dětí

Prázdninový provoz stravné MŠ

Publikováno: 12. 06. 2024

                PLATBA STRAVNÉHO PRO PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ

Platbu uhraďte na účet školy 187781600/5500 nejpozději do 28.6. 2024.

Variabilní a specifický symbol nevyplňujte, do zprávy pro příjemce napište celé jméno dítěte a slovo PRÁZDNINY (pokud budete platit za více dětí, pošlete platbu za každé dítě jednotlivě)

Kontakt na VŠJ (Kateřina Smrčková): 772 729 931         mail:jidelna@skola-olsany.cz

Více informací o ŠJ najdete na webu školy: www.skola-olsany.cz

MŠ stravné na 1 týden

 celodenní strava          230,-

 polodenní strava         175,-                

MŠ stravné na 2 týdny

celodenní strava         460,-  

polodenní strava        350,-                         

Přehled cen jednotlivých chodů pro kategorii MŠ:

Přesnídávka   13,-

Oběd               22,-

Svačina           11,-