open sidenav

Odhlašování stravy

Procvičování pro žáky

MŠ omlouvání dětí

ZŠ omlouvání dětí

Prázdniny ve školní družině, strava

Publikováno: 17. 06. 2024

 PLATBA STRAVNÉHO PRO PRÁZDNINOVÝ PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Platbu uhraďte na účet školy 187781600/5500 nejpozději do 28.6. 2024.

Variabilní a specifický symbol nevyplňujte, do zprávy pro příjemce napište celé jméno dítěte a slovo PRÁZDNINY ŠD (pokud budete platit za více dětí, pošlete platbu za každé dítě jednotlivě)

Kontakt na VŠJ (Kateřina Smrčková): 772 729 931         mail:jidelna@skola-olsany.cz

Více informací o ŠJ najdete na webu školy: www.skola-olsany.cz

Cena za stravu na 1 týden

ZŠ 7–10                155,-

ZŠ 11–14              175,-

Cena jednoho obědu pro danou kategorii ZŠ

(do kategorií jsou děti zařazeny podle věku, kterého dosáhnou během školního roku od 1.9. - 31.8.)

ZŠ 7-10            31,-

ZŠ 11-14          35,-